Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Politica de confidențialitate

CASE Software S.R.L. vă respectă dreptul la confidențialitate și este dedicată protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal și folosirii corespunzătoare a acestor date.

Politica de Confidențialitate explică modalitatea în care CASE Software procesează (colectează, stochează, utilizează) datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți atunci când vizitați site-ul web www.catalogscolar.info sau aplicația Catalog Scolar Electronic și/sau pe care ni le comunicați în alt mod, sau pe care le colectăm / generăm cu privire la dumneavoastră, precum și care vă sunt drepturile.

La momentul colectării datelor cu caracter personal pot fi furnizate alte informații, după necesități, prin intermediul altor documente în conformitate cu scopul pentru care datele cu caracter personal vor fi folosite. Cu toate acestea, colectarea de către noi, în orice situație, de date cu caracter personal va fi guvernată de condițiile generale ale acestei Politici de Confidențialitate, care vor prevala asupra altor documente în caz de discrepanțe.

Înainte de a ne transmite orice informații, vă rugăm să citiți cu atenție și pe îndelete Politica de Confidențialitate. Prin prezenta confirmați faptul că datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție sunt furnizate de dumneavoastră din proprie inițiativă și acestea vor fi folosite în scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza periodic Politica de Confidențialitate, în orice moment la discreția noastră. Veți fi notificat în prealabil în legătură cu aceste modificări și/sau actualizări, pe care vă rugăm să le citiți cu atenție și să vă asigurați că le înțelegeți.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dumneavoastră

Categoriile și volumul de date cu caracter personal pe care le colectăm variază în funcție de activitățile în legătură cu care datele sunt colectate și includ următoarele date obținute de la dumneavoastră:

- numele și prenumele;

- adresa de e-mail;

- numărul de telefon;

De asemenea, colectăm date cu caracter personal pe care nu le primim direct de la dumneavoastră, respectiv:

- Informații cu privire la situația școlară a copiilor dumneavoastră preluate din catalogul oficial/fizic al clasei;

Modul în care colectăm date cu caracter personal

Vom colecta datele cu caracter personal numai cu știința dumneavoastră, în cunoștință de cauză, și anume atunci când ni le transmiteți în mod voluntar sau atunci când acestea sunt generate pe parcursul relației cu noi.

Colectarea datelor se realizează în mai multe moduri, prin intermediul tabelului nominal al clasei cu părinții doritori sau alte formulare, completate de dumneavoastră sau la cererea dumneavoastră de angajații noștri sau de alți membri ai personalului nostru specializat, chitanțe fiscale, sau electronic.

Spre exemplu, colectarea datelor cu caracter personal se realizează:

- atunci când ne contactați din diverse motive 

- prin intermediul tehnologiilor de urmărire, precum cookie-uri, înregistrarea adresei IP, fișiere de tip log.

Odată colectate, ne vom asigura în orice moment că orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează cu respectarea legilor aplicabile, cu Politica de Confidențialitate și pentru scopurile pentru care ne-ați transmis aceste date.

 

În ce scop folosim datele dumneavoastră cu caracter personal

Trebuie să știți că pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe care ni le transmiteți în mod voluntar, în anumite situații, este nevoie să vă exprimați acordul scris.

Vă rugăm însă să aveți în vedere că există situații în care putem prelucra, în mod legal, aceste date, fără a fi necesar acordul dumneavoastră, și anume:

- pentru a respecta anumite legi care guvernează activitatea noastră economică, sau

- pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră, sau

- pentru a lua măsuri, la solicitarea dumneavoastră, înainte de a încheia un contract cu dumneavoastră, sau

- pentru a proteja un interes legitim pe care l-am putea avea noi sau o terță parte, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează acestor interese ale noastre.

Datele pe care le colectăm vor fi folosite exclusiv pentru scopul pentru care ni le-ați transmis, și acest scop vă este comunicat în mod clar la momentul colectării sau în prezenta Politică de Confidențialitate. Astfel, intenționăm să vă utilizăm datele cu caracter personal după cum urmează:

(A) Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a executa contractul în baza căruia vă prestăm servicii, sau pentru a lua anumite măsuri, la solicitarea dumneavoastră, înainte de a încheia contractul privind serviciile prestate de noi, în următoarele situații:

- Pentru a vă ține la curent cu situația școlară a copilului dumneavoastră;

- Atunci când ne contactați voluntar, vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă răspunde la întrebări, pentru a răspunde comentariilor și solicitărilor dumneavoastră, pentru a vă oferi îndrumări și clarificări, pentru a vă oferi asistență și sprijin;

- Plasarea anumitor cookie-uri pe calculatorul dumneavoastră, denumite cookie-uri esențiale, de sesiune, este necesară pentru a vă putea afișa pagina de internet. Aceste cookie-uri intră în categoria cookie-uri esențiale care sunt necesare pentru ca site-ul web www.catalogscolar.info să poată funcționa și, prin urmare, nu pot fi închise. 

- Putem folosi adresa dumneavoastră de e-mail sau numărul dumneavoastră de telefon și în următoarele scopuri:

1. pentru a vă transmite datele de autentificare;

2. pentru a vă transmite mesajele formulate pentru părinți de către directorul instituției și/sau dirigintele clasei;

3. pentru a vă transmite anumite informații cu privire la servicii, precum actualizări ale  Politicii de Confidențialitate și a altor politici.

 

Ce se întâmplă dacă nu ne transmiteți și nu ne permiteți să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal

Puteți decide în orice moment să nu ne transmiteți datele cu caracter personal solicitate. Cu toate acestea, dacă refuzați să ne împărtășiți datele cu caracter personal dacă și atunci când vă sunt solicitate, este posibil să nu ne putem îndeplini obligațiile contractuale în cazul în care colectarea și prelucrarea datelor respective reprezintă o obligație legală pentru noi.

 

Refuzul dumneavoastră de a ne împărtăși datele cu caracter personal pentru a beneficia de anumite servicii, poate, de asemenea, limita serviciile pe care vi le putem oferi. 

 

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal și de ce

Nu vom împărtăși niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal cu nici o terță parte.

 

Unde sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate, prelucrate și stocate de noi și de furnizorii noștri de servicii pe teritoriul Uniunii Europene, în România.

Fiecare dintre furnizorii noștri de servicii care prelucrează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal are obligația de a le menține protejate și securitizate, în conformitate cu standardele aplicabile în industrie și indiferent dacă în jurisdicția lor se aplică prevederi legale mai puțin stricte.

 

Durata stocării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate numai pentru o perioadă strict necesară, în conformitate cu scopul pentru care sunt colectate. Pentru informare, vom reține datele dumneavoastră cu caracter personal:

- pe perioada în care avem obligația să respectăm legile aplicabile nouă și să respectăm cerințele de raportare și reglementare (spre exemplu, condițiile de arhivare prevăzute în legea contabilității);

- pe durata necesară pentru a vă furniza serviciile și pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră;

- pentru o perioadă de timp prevăzută de regimul aplicabil cu privire la prescripție, pentru a putea răspunde oricăror potențiale reclamații și solicitări și pentru a ne proteja drepturile și orice interese legitime;

- pe durata necesară pentru a vă răspunde întrebărilor, pentru a vă oferi îndrumări și pentru a vă soluționa problemele în legătură cu serviciile noastre;

- până la momentul în care vă exercitați Dreptul de ștergere sau Dreptul la portabilitatea datelor în condițiile menționate în secțiunea Drepturile dumneavoastră, subsecțiunile (D) și (F)

 

La expirarea termenelor menționate mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse.

Modul în care menținem securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

CASE Software a implementat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare, fie de natură fizică, electronică sau procedurală, pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi. Aceste măsuri au fost implementate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva accesului, distrugerii, pierderii, modificării, accesării, dezvăluirii sau utilizării neautorizat(e). Controalele noastre de securitate sunt menite să mențină un nivel adecvat de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor. Informațiile transmise și primite prin intermediul site-ului catalogscolar.info și al aplicațiilor noastre sunt criptate folosind tehnologia Secure Socket Layer (SSL). 

Drepturile dumneavoastră

Veți avea, în orice moment, următoarele drepturi referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi :

(A) Dreptul la informații de bază

Aveți dreptul de a vi se transmite informații privind identitatea operatorului de date cu caracter personal, privind motivele operatorului de date cu caracter personal de a prelucra datele cu caracter personal și alte informații relevante necesare pentru a asigura prelucrarea corectă și transparentă a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

(B) Dreptul de acces.

Aveți dreptul de a vi se confirma dacă și unde compania noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la informații cu privire la scopul prelucrării, cu privire la categoriile de date prelucrate, cu privire la categoriile de destinatari cu care datele pot fi împărtășite, informații cu privire la perioada pe care datele vor fi stocate (sau criteriile folosite pentru a calcula această perioadă), informații cu privire la existența drepturilor de ștergere, rectificare sau limitare a prelucrării și de a vă opune prelucrării, informații privind existența dreptului de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care datele nu au fost colectate de la dumneavoastră, informații cu privire la sursa datelor, informații cu privire la existența și o explicație a logicii implicate în orice prelucrare automată care are un efect semnificativ asupra dumneavoastră.

 

(C) Dreptul de rectificare.

Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea de către noi a datelor cu caracter personal incorecte care vă privesc.

 

(D) Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”).

Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal și avem obligația de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal fără întârziere nejustificată dacă: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; (b) vă retrageți acordul pe care se bazează prelucrarea, în cazul în care nu există un alt temei legal pentru prelucrare; (c) vă opuneți prelucrării în conformitate cu dreptul dumneavoastră de opoziție și nu există temeiuri legale pentru prelucrare care prevalează; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse în conformitate cu o obligație legală în temeiul unei legi comunitare sau în temeiul altor legi aplicabile nouă. Fără a aduce atingere celor de mai sus, putem continua să prelucrăm în mod legal datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară: (i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; (ii) pentru respectarea unei obligații legale; (iii) pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

(E) Dreptul de a limita prelucrarea

Aveți dreptul de a obține limitarea prelucrării de către noi în una dintre următoarele situații: (a) contestați acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal; (b) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, limitarea utilizării acestora; (c) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, însă acestea vă sunt necesare dumneavoastră pentru a iniția, exercita sau apăra pretenții legale; (d) vă opuneți prelucrării pe durata necesară pentru a verifica dacă drepturile noastre legitime prevalează celor invocate de dumneavoastră

(F) Dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați transmis, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil electronic și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator de date cu caracter personal în cazul în care (a): prelucrarea se bazează pe acord sau pe un contract; și (b) prelucrarea se realizează prin mijloace electronice.

 

(G) Dreptul de opoziție.

Aveți dreptul de a vă opune, pentru motive legate de situația dumneavoastră specifică, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime sau ale unei terțe părți. Cu toate acestea, avem dreptul de a demonstra că avem motive legitime întemeiate pentru prelucrare care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul prelucrării este introducerea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

 

(H)Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Cu excepția cazului în care decizia (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (b) este autorizată de legea comunitară sau de legile aplicabile nouă; sau (c) se bazează pe acordul dumneavoastră expres, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv realizarea de profiluri, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar.

 

Vom respecta drepturile dumneavoastră de acces, rectificare, limitare, ștergere și opoziție, cu titlu gratuit.

Vă vom răspunde în termen de 30 de zile de la primirea unei solicitări din partea dumneavoastră în legătură cu aceste drepturi. Dacă primim un număr mare de solicitări, sau solicitări deosebit de complexe, termenul poate fi prelungit cu maxim alte două luni. În cazul în care nu respectăm acest termen, puteți depune o plângere la ANSPDCP și puteți solicita remedii legale.

 

Cum puteți accesa, modifica, șterge sau cum vă puteți opune folosirii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru a vă exercita Drepturile menționate mai sus, ne puteți contacta la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Puteți refuza în orice moment să ne împărtășiți datele cu caracter personal sau vă puteți opune prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, trebuie să înțelegeți că dacă alegeți această opțiune în anumite situații, este posibil să nu ne putem îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră, astfel cum se menționează în secțiunea ”Ce se întâmplă dacă nu ne transmiteți și nu ne permiteți să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal” de mai sus.

Cum ne puteți contacta

Pentru orice întrebări sau solicitări de clarificare în legătură cu Politica de Confidențialitate, vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.